Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNEGA ZDRUENJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODRO?JA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMO?I V LETU 2010 Predmet razpisa:Sofinanciranje programa izbranega nacionalnega zdruenjanevladnih organi...
  • Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektri?no energijo z uporabo doma?ih virov primarne energije v letu 2010

    JAVNI RAZPIS ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVE OSKRBE Z ELEKTRI?NO ENERGIJO Z UPORABO DOMA?IH VIROV PRIMARNE ENERGIJE V LETU 2010 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi?enih strokov izbranih proizvajalcev elektri?ne energije, k...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si