Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

 • Kako ekoloka so dejansko elektri?na vozila? Ker ne proizvajajo izpunih plinov so elektri?na vozila vse bolj priljubljena alternativa vozilom z notranjim izgorvanjem. Vozi se z elektri?nim vozilom je vsekakor ekoloko, kakp pa je z njihovo proizvodnjo...
 • 10 nasvetov za u?inkovit nastop na sejmu

  10 nasvetov za u?inkovit nastop na sejmu 1. Predhodno dobro prou?ite izbrani sejem. 2. Dolo?ite jasne cilje vaega nastopa na sejmu. 3. Obvestite vse obstoje?e in potencialne stranke o vaem nastopu na sejmu. 4. Pri postavitvi razsta...
 • Orodje za izdelavo poslovnega na?rta

  Orodje za izdelavo poslovnega na?rta Vsi inovativni posamezniki imate na voljo brezpla?no uporabo orodja, s katerim boste hitro in u?inkovito izdelali celovit poslovni na?rt, vklju?no s finan?nimi projekcijami in bilancami. V okviru projekta  JAPTI ...
 • Evropska podjetnika mrea (EEN): Poslovne prilonosti za podjetja v septembru 2010 Tu si oglejte pregled poslovnih prilonosti za mala in srednje velika podjetja.Preberite ve?...
 • Finalisti za inovacijsko nagrado James Dyson

  Finalisti za inovacijsko nagrado James DysonOglejte si letonje finaliste  in njihove izume. Preberite ve?...
 • Gorenjeva SmarSofa

  Gorenjeva SmarSofa Pri Gorenju so predstavili nov izum, primeren za vsakega pravega zape?karja. Sedena garnitura z vgrajenim hladilnikom, ki vklju?uje hladilne, vrte?e se pladnje za strebo hrane. Aktivirate pa jih kar z daljinskih upravljavcem. Preber...
 • Bugattijev Veyron Super Sport najhitreji serijski avto na svetu Po novem je mogo?e po cesti drveti e hitreje. Z Bugattijevim novim avtomobilom, Veyron Super Sport, lahko v eni uri prepotujete natanko 431,072 kilometrov... Preberite ve? ...
 • Video: kako pilotirati helikopter

  Video: kako pilotirati helikopterVas zanima kako se pilotira helikopter? Vzemite si pet minut in se nau?ite osnov. Morda vam kdaj pride prav. ...
 • Raziskovalci ustvarili aluminijsko zlitino z mo?jo jekla

  S pomo?jo nove tehnike, ki omogo?a izgradnjo nanostruktur, so raziskovalci ustvarili ultra mo?no aluminijevo zlitino. Ta naj bi bila po mo?i enaka jeklu, pa vendar dovolj elasti?na, da omogo?a raztezanje in ne razpade pod stresom. Enako tehniko naj bi b...
 • SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE DELOVNE USPENOSTI ZAPOSLENIHIzvajalka: Janja ReboljTrajanje: 7 pedagokih urKotizacija: 100,15 EUR (n.p.u.) / 116,84 EUR (drugi) Cilji: Seznaniti vodje z metodami sistemati?nega spremljanja in ocenjevanja delovne uspenosti zap...
 • Seminarji - Tehnike pogajanj

  TEHNIKE POGAJANJIzvajalec: Tanja METELKO LISEC (Concordia), Rudi TAV?ARTrajanje: 7 pedagokih urKotizacija: 133,53 EUR (n.p.u.) / 150,23 EUR (drugi)Namenjen je: vodilnim in vodstvenim javnim uslubencem.Cilji: nau?iti se pravih tehnik spoznavanja intereso...
 • INTENZIVNI TE?AJ POSLOVNE ANGLE?INELokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Ura Meki, T.: 01 5897 651, 01 5897 651, E.: ursa.mekis@cpu.siTermin: 30. september 2010 - 11. november 2010 - 6 ...
 • EXCEL 2007 ZA LAJE IN HITREJE DELO Lokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: DelavnicaOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Ura Meki, T.: 01 5897 651, 01 5897 651, E.: ursa.mekis@cpu.siKratek opis dogodka: Na delavnici se boste nau?i...
 • Seminarji - Kaj vse morajo vedeti dav?ni zavezanci

  KAJ VSE MORAJO VEDETI DAV?NI ZAVEZANCI da v praksi PRAVILNO uporabljajo pravila obra?unavanja DDV na podlagi vseh SPREMEMB in DOPOLNITEV ZDDV-1 in pravilnika o njegovem izvajanjuLokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za pos...
 • Seminarji - Za mala in mikro podjetja - priprava investicijske dokumentacije

  ZA MALA IN MIKRO PODJETJA - PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJELokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Darja Kuhar, T.: 01 5897 658, 01 5897 658, F.: darja.kuhar@cpu.siTermini: 21., 23. in ...
 • Seminarji - Postanite certificirani vodja projekta

  POSTANITE CERTIFICIRANI VODJA PROJEKTALokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Grega Sodja, T.: 01 5897 663, 01 5897 663, E.: grega.sodja@cpu.siKratek opis dogodka: Pridobitev poklica Vodja ...
 • Poslovni dogodki

  Datum: Poslovni dogodki: 11.10.2010 10. DAV?NO-FINAN?NA KONFERENCAPoznavanje dav?ne problematike je temeljni pogoj za uspeno poslovanje gospodarskih subjektov. Na letonji  jubilejni, 10. dav?no-finan?ni konferenci  boste tako la...
 • Drzna Slovenija, Slovenija: druba znanja javna razprava Nacionalnega programa visokega olstva do 2020 Ministrstvo e od januarja 2010 vodi javno razpravo o razvoju slovenskega visokega olstva. Preko spletne strani ter razprav na razli?nih forumih je...
 • JAPTI vabi inovativna podjetja in posameznike k oddaji prijav inovacij za predstavitev na 5. Slovenskem forumu inovacij

  JAPTI vabi inovativna podjetja in posameznike k oddaji prijav inovacij za predstavitev na 5. Slovenskem forumu inovacij Slovenski forum inovacij, osrednja nacionalna prireditev inovativnosti,  bo letos e peto leto zapored potekal 2. in 3. decembra ...
 • Vlada dala soglasje za vklju?itev dveh transformatorskih postaj v energetsko infrastrukturo

  VLADA DALA SOGLASJE ZA VKLJU?ITEV DVEH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ V ENERGETSKO INFRASTRUKTURO. Vlada RS je 9.9. 2010 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje za vklju?itev infrastrukturnih objektov v energetsko infrastrukturo, in ...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si