Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Arhiv

Filter 

 • SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE DELOVNE USPENOSTI ZAPOSLENIHIzvajalka: Janja ReboljTrajanje: 7 pedagokih urKotizacija: 100,15 EUR (n.p.u.) / 116,84 EUR (drugi) Cilji: Seznaniti vodje z metodami sistemati?nega spremljanja in ocenjevanja delovne uspenosti zap...
 • Seminarji - Tehnike pogajanj

  TEHNIKE POGAJANJIzvajalec: Tanja METELKO LISEC (Concordia), Rudi TAV?ARTrajanje: 7 pedagokih urKotizacija: 133,53 EUR (n.p.u.) / 150,23 EUR (drugi)Namenjen je: vodilnim in vodstvenim javnim uslubencem.Cilji: nau?iti se pravih tehnik spoznavanja intereso...
 • INTENZIVNI TE?AJ POSLOVNE ANGLE?INELokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Ura Meki, T.: 01 5897 651, 01 5897 651, E.: ursa.mekis@cpu.siTermin: 30. september 2010 - 11. november 2010 - 6 ...
 • EXCEL 2007 ZA LAJE IN HITREJE DELO Lokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: DelavnicaOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Ura Meki, T.: 01 5897 651, 01 5897 651, E.: ursa.mekis@cpu.siKratek opis dogodka: Na delavnici se boste nau?i...
 • Seminarji - Kaj vse morajo vedeti dav?ni zavezanci

  KAJ VSE MORAJO VEDETI DAV?NI ZAVEZANCI da v praksi PRAVILNO uporabljajo pravila obra?unavanja DDV na podlagi vseh SPREMEMB in DOPOLNITEV ZDDV-1 in pravilnika o njegovem izvajanjuLokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za pos...
 • Seminarji - Za mala in mikro podjetja - priprava investicijske dokumentacije

  ZA MALA IN MIKRO PODJETJA - PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJELokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Darja Kuhar, T.: 01 5897 658, 01 5897 658, F.: darja.kuhar@cpu.siTermini: 21., 23. in ...
 • Seminarji - Postanite certificirani vodja projekta

  POSTANITE CERTIFICIRANI VODJA PROJEKTALokacija: CPU, LjubljanaVrsta dogodka: SeminarOrganizator: CPU, Center za poslovno usposabljanjeKontakt: Grega Sodja, T.: 01 5897 663, 01 5897 663, E.: grega.sodja@cpu.siKratek opis dogodka: Pridobitev poklica Vodja ...
 • Poslovni dogodki

  Datum: Poslovni dogodki: 11.10.2010 10. DAV?NO-FINAN?NA KONFERENCAPoznavanje dav?ne problematike je temeljni pogoj za uspeno poslovanje gospodarskih subjektov. Na letonji  jubilejni, 10. dav?no-finan?ni konferenci  boste tako la...
 • Drzna Slovenija, Slovenija: druba znanja javna razprava Nacionalnega programa visokega olstva do 2020 Ministrstvo e od januarja 2010 vodi javno razpravo o razvoju slovenskega visokega olstva. Preko spletne strani ter razprav na razli?nih forumih je...
 • JAPTI vabi inovativna podjetja in posameznike k oddaji prijav inovacij za predstavitev na 5. Slovenskem forumu inovacij

  JAPTI vabi inovativna podjetja in posameznike k oddaji prijav inovacij za predstavitev na 5. Slovenskem forumu inovacij Slovenski forum inovacij, osrednja nacionalna prireditev inovativnosti,  bo letos e peto leto zapored potekal 2. in 3. decembra ...
 • Vlada dala soglasje za vklju?itev dveh transformatorskih postaj v energetsko infrastrukturo

  VLADA DALA SOGLASJE ZA VKLJU?ITEV DVEH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ V ENERGETSKO INFRASTRUKTURO. Vlada RS je 9.9. 2010 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje za vklju?itev infrastrukturnih objektov v energetsko infrastrukturo, in ...
 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNEGA ZDRUENJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODRO?JA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMO?I V LETU 2010 Predmet razpisa:Sofinanciranje programa izbranega nacionalnega zdruenjanevladnih organi...
 • Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektri?no energijo z uporabo doma?ih virov primarne energije v letu 2010

  JAVNI RAZPIS ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVE OSKRBE Z ELEKTRI?NO ENERGIJO Z UPORABO DOMA?IH VIROV PRIMARNE ENERGIJE V LETU 2010 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi?enih strokov izbranih proizvajalcev elektri?ne energije, k...
 • 22. in 23. novembra 2010 bo na Brdu pri Kranju potekala 2. konferenca Informatika v javni upravi. Vodilna misel letonje konference bo Informatika kot gonilo razvoja javne uprave. Konferenca bo potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo in Mini...
 • MJU: Javni razpis za spodbujanje in razvoj nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 za kompeten?ne centre

  Na Ministrstvu za javno upravo so razglasili objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mre nevladnih organizacij (NVO), regionalnih NVO sti?i? ter vsebinskih mre NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope: sklop 1: S...
 • MVZT: Javni razpis za razvoj kompeten?nih centrov v obdobju 2010-2013

  Objavljen je razpis za sofinanciranje kompeten?nih centrov, ki so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri. Vodijo jih industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, ter so usmerjeni v krepitev spos...
 • Ra?unalnitvo in informatika sta relativno mladi podro?ji strokovnega in znanstvenega delovanja, ki pa sta se v Sloveniji za?eli organizirati skoraj hkrati kot v najrazvitejih dravamh. Dokaz za to je svetovni ra?unalniki kongres IFIP (WCC), ki je ...
 • Stare in nove dav?ne olajave? Katere olajave bomo lahko upotevali pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti za leto 2010? V zadnjih tednih smo dobili nekaj novih dav?nih olajav pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb ...
 • Problematika zamenjave poobla?enih inenirjev in udeleencev pri graditvi objektov Kako postopati v primeru, da je potrebno na ve?jem projektu zamenjati nekoga izmed poobla?enih inenirjev? V kolikor pride med gradnjo do spremembe udeleenca pri gradi...
 • Priro?nik za inovatorje (www.imamidejo.si): Razkritje informacij in zaupnost

  Priro?nik za inovatorje (www.imamidejo.si): Razkritje informacij in zaupnost Nevarno je razkriti neko idejo, ?e je nismo poprej ustrezno pravno za?itili. Tvegamo predvsem naslednje: Nekdo, ki vao idejo pozna, jo lahko izkoristi v svoj prid kar obi...

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si