Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DSIT Novo mesto

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Novo mesto: Danes je DSIT NM sodobno organizirano ...

Preberi ve?

ZJDS

News image

Zveza joga drutev Slovenije: Razisovanje na podro?ju zdravja ljudi Ime zveze in Log...

Preberi ve?

AK Breice

News image

Atletski kljub Breice:V Atletskem klubu Breice, ki deluje e preko 30 let, elimo, da at...

Preberi ve?

DITP

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov papirnitva: Drutvo inenirjev in tehnikov papirnitva pov...

Preberi ve?

DINARICUM

News image

Drutvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno...

Preberi ve?

SDZV

News image

Slovensko zdruenje za za?ito voda: SDZV je Slovensko drutvo za za?ito voda, ki je bilo...

Preberi ve?

DJS

News image

Drutvo jedrskih strokovnjakov Slovenije: Drutvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) j...

Preberi ve?

DIT-RRPS

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki deluje na podro?ju inenirstva in tehni...

Preberi ve?

DSIT Lesce

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Lesce: Drutvo poskua iriti svojo dejavnost in p...

Preberi ve?
 • DGIT Velenje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje j

 • PGD

  Podravsko gozdarsko drutvo: Drutvo, ki deluje na

 • ZDJP

  Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko: Ime drut

 • ZDES

  Zveza drutev energetikov slovenije: Namen Zveze d

 • DNSOS

  Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Sloveni

 • SDBR

  Slovensko drutvo za biologijo rastlin je drutvo

 • ED Dolenjska

  Elektrotehniko drutvo Dolenjska: Ime drutva in

 • DE Maribor

  Drutvo energetikov Maribor: Glavna naloga drutva

 • SDS

  Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne

 • LGD

  Ljubljansko geografsko drutvo je stanovsko zdrue

 • IOVE Kranj

  Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podr

 • DAS

  Drutvo avtomatikov Slovenije: Drutvo avtomatikov

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DVISR

News image

Drutvo varnostnih inenirjev Severnoprimorske regije predstavlja drutvo, ki deluje na podro?ju varnostnega ine...

Preberi ve?

DTAVO

News image

Drutvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave: Namen drutva je informiranje javnosti v Sloveniji o dokaj no...

Preberi ve?

AAG

News image

Alpe Adria Green deluje v Sloveniji kot drutvo v JAVNEM INTERESU. Podprite mednarodno drutvo za za?ito narave ...

Preberi ve?

FVDO

News image

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike deluje na irem obmo?ju g...

Preberi ve?

SLOGED

News image

Slovensko geotehniko drutvo zdruuje strokovnjake s podro?ij mehanike tal, mehanike kamnin, inenirske geologij...

Preberi ve?

NEC

News image

Notranjski ekoloki center (NEC): Je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Deluje kot kompe...

Preberi ve?

DSIT Celje

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Celje: Je prostovoljno samostojno, nepridobitno zdruenje fizi?nih oseb, ...

Preberi ve?

DSIT Ljubljana

News image

Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Ljubljana: Drutvo deluje v okviru Zveze strojnih inenirjev Slovenije. N...

Preberi ve?

DTV

News image

Drutvo tehni?nih vodij povrinsko odkopavanje je drutvo, ki deluje na podro?ju povrinskega rudarstva. Ime&nbs...

Preberi ve?
 • DSDTS

  Drutvo strokovnih delavcev telekomunikacij Sloven

 • DITT Maribor

  Drutvo inenirjev in tehnikov tekstilcev Maribor:

 • SDAVE ISES-SLO

  Slovensko drutvo za alternativne vire energije: O

 • ZDJP

  Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko: Ime drut

 • DVO Domale-Kamnik

  Drutvo za varstvo okolja Domale-Kamnik:V okviru

 • DSI Maribor

  Drutvo strojnih inenirjev Maribor: DRUTVO STROJ

 • SDOT

  Slovensko drutvo za obdelovalne tehnologije. Ime

 • SOS

  SOS-so?utna Slovenija: Civilno drubeno gibanje SO

 • AK Breice

  Atletski kljub Breice:V Atletskem klubu Breice,

 • BEST

  BEST - Zdruenje tudentov tehnologije in naravosl

 • ZDES

  Zveza drutev energetikov slovenije: Namen Zveze d

 • DE Domale-Menge-Kamnik

  Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik je drut

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si