Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

SDM

News image

Slovensko drutvo za materiale Ime drutva in Logotip: Slovensko drutvo z...

Preberi ve?

AK Slovenjske konjic...

News image

Aeroklub Slovenske Konjice deluje v obliki drutva in je samostojno, nepridobitno zdruenj...

Preberi ve?

DSP

News image

Drutvo seniorjev Podravja: Temeljni dolgoro?ni cilj, ki ga uresni?ujemo z letnimi program...

Preberi ve?

ZPLS

News image

Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza drutev, ki se ukvarjajo s prostim leten...

Preberi ve?

ED Maribor

News image

Elektrotehniko drutvo Maribor: Cilj drutva je povezava strokovnjakov elektro stroke in ...

Preberi ve?

SDFT

News image

Slovensko drutvo za fluidno tehniko. Ime drutva in Logotip: Slovensko drutvo...

Preberi ve?

IOVE Kranj

News image

Intitut za obnovljive vire energije Kranj: S podro?ja dejavnosti zavoda nudimo izvedbo st...

Preberi ve?

NEC

News image

Notranjski ekoloki center (NEC): Je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta...

Preberi ve?

SDDE

News image

Slovensko drutvo za daljinsko energetiko: Temeljni namen drutva je povezati podjetja in ...

Preberi ve?
 • DE Ravne

  Drutvo energetikov-Ravne je drutvo, ki deluje na

 • ZSIS

  Zveza strojnih inenirjev Slovenije: Zveza strojni

 • ZZD Slovenije

  Zveza zgodovinskih drutev Slovenije: ZZDS je zvez

 • AMD Krko

  Avto Moto Drutvo Krko: Avto Moto port Ime dru

 • SDS

  Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne

 • ZDGITS

  Zveza drutev gradbenih inenirjev in tehnikov Slo

 • OLT

  Drutvo OLT danes deluje kot samostojna enota. Po

 • AK Breice

  Atletski kljub Breice:V Atletskem klubu Breice,

 • DGIT Velenje

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje j

 • ZLS

  Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije

 • KK TRIGLAV

  Karate klub Triglav: Trenutno teje e ve? kot 80

 • DVI Koper

  Drutvo varnostnih inenirjev Koper je drutvo, ki

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DAS

News image

Drutvo avtomatikov Slovenije: Drutvo avtomatikov Slovenije je nepoliti?na, prostovoljna in strokovna organizaci...

Preberi ve?

SDKH

News image

Slovensko drutvo hladilne in klimatizacijske tehnike. Ime drutva in Logotip: Slovensko drutvo hladi...

Preberi ve?

DGIT Velenje

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje je drutvo, ki deluje na podro?ju gradbenitva... Ime dru...

Preberi ve?

ZDVTS

News image

Zveza drutev za varilno tehniko Slovenije: Zveza, ki se ukvarja z povezovanjem z regionalnimi drutvi za varilno...

Preberi ve?

DGIT Celje

News image

Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje: Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje je stanovsko drut...

Preberi ve?

DNSOS

News image

Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Slovenije: Nevladna organizacija Ime drutva in Logotip: Dr...

Preberi ve?

ZLS

News image

Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovn...

Preberi ve?

OLT

News image

Drutvo OLT danes deluje kot samostojna enota. Podro?ja delovanja Drutva OLT so neformalno izobraevanje in us...

Preberi ve?

SDBR

News image

Slovensko drutvo za biologijo rastlin je drutvo za rastlinsko fiziologijo in organizira tudi redna znanstvena s...

Preberi ve?
 • ZSS

  Zdruenje seniorjev Slovenije zdruuje v svojih vr

 • MDVI DPBK

  Medob?insko drutvo varnostnih inenirjev in Dolen

 • DBPRSI

  Drutvo za boj proti rev?ini in socialni izklju?i

 • DJS

  Drutvo jedrskih strokovnjakov Slovenije: Drutvo

 • DSIT Lesce

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Lesce: Dru

 • DIT-RRPS

  Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki

 • DTAVO

  Drutvo za tehnologije abrazivne in vodne obdelave

 • DGIT Tolminske

  Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Tolminske

 • DE otanj

  Drutvo energetikov otanj: Podro?je dela energet

 • SDOT

  Slovensko drutvo za obdelovalne tehnologije. Ime

 • ZDES

  Zveza drutev energetikov slovenije: Namen Zveze d

 • AREA-GEA

  AREA GEA - Zavod za razvoj in izobraevanje Cerkni

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si