Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Read more

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani, Zveza strojnih inenirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011

Mednarodna tudentska delavnica "Bad cars gone electric"

Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva (EESTEC LC Ljubljana) med 22. in 28. oktobrom organizira mednarodno tudentsko delavnico "Bad cars gone electric". Cilj delavnice je tudente

NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja

       NIDays  Ljubljana 13. oktober 2011   Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati.    NIDays 2011Bodite del dogajanja!                             5 razlogov za obisk dogodka NIDays 1.

Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si   SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija29. in 30. November 2011Spotovani,Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inenirjev Slovenije najavim in

Vabilo avtorejm - Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija 29. in 30. November 2011 Spotovani, RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Inovatorska delavnica za NVO "Postopki z izumi in inovacijami"

P O R O ? I L O INOVATORSKA DELAVNICA ZA NVO Postopki z izumi in inovacijami Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana, 9. marec 2010, ob

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

Vzroki in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO Zveza strojnih inenirjev Slovenije, v okviru projekta Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega

Prihodnost potrebuje preteklost

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI "Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja) VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike". VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na

Predstavitev portala MINVO

Predstavitev Spletni portal poimenovan portal Mrea inenirskih nevladnih organizacij oziroma kraje portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih

Novice

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

EMO Hannover 2013

News image

  Vabilo {attachments} Spotovani, predstavnitvo Deutsche Messe AG, Slovensko-nemka gospodarska zbornica in Zdruenje ...

Preberi ve?

LETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN Z...

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Der?eva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINEK, svetovalka na podro?ju ra?unovodstva in financ z ve? kot 25-letnimi izkunjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanaajo na poslovanje drutev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanaajo na predloitev letnih poro?il, ki jih morajo drutva, humanitarne in invalidske organizacije predloiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poro?il, ki velja za tista drutva, katerih ra?unovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poro?ila.

" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

Z vsem spotovanjem Vas vabimo na posvetLETNO PORO?ILO 2012 ZA DRUTVA IN ZVEZE DRUTEV,  HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE Za ...

Preberi ve?

VII. Konferenca slovenskih znanstve...

News image

V A B I L O Spotovani! Vljudno Vas vabimo, da se udeleite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slove...

Preberi ve?

Vabilo avtorejm - Slavnostna akadem...

News image

www.zveza-zsis.si     SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenij...

Preberi ve?
ni_slike
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDKH

PGD Rakek

DITP

DVO Domale-Kamnik

pgdrakek
ditp
dvo_domzale_kamnik
sdave_ises_slo
" alt="News image" style="width:180px;height:78px;margin: 3px;" />

SDAVE ISES-SLO

ni_slike

DSIT Ljubljana

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

DIT-RRPS

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS je drutvo, ki deluje na podro?ju inenirstva in tehni...

Preberi ve?

DE Maribor

News image

Drutvo energetikov Maribor: Glavna naloga drutva je strokovno izobraevanje ?lanov v obl...

Preberi ve?

ED Posavje

News image

Elektrotehniko drutvo Posavje: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutv...

Preberi ve?

SDA

News image

Slovensko drutvo za akustiko: Slovensko drutvo za akustiko je neprofitna znanstvena orga...

Preberi ve?

ZD Celje

News image

Zgodovinsko drutvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov...

Preberi ve?

ED Ravne

News image

Elektrotehniko drutvo Ravne: Ime drutva in Logotip: Elektrotehniko drutvo ...

Preberi ve?

DSDTS

News image

Drutvo strokovnih delavcev telekomunikacij Slovenije, je bilo ustanovljeno 16. 10. 1997. ...

Preberi ve?

ZEG

News image

Zveza ekolokih gibanj Slovenije - ZEG je zveza drutev, intitutov, zavodov, ustanovitev ...

Preberi ve?

RK Krko

News image

Rokometni klub Krko: Ljubitelji rokometa: lansko jesen smo polni optimizma pri?akali za?e...

Preberi ve?
 • BDS

  Botani?no drutvo Slovenije: Je bilo rojeno na ust

 • KTB Krko

  Klub Tajskega boksa Krko: Klub z vsakodnevno vadb

 • LGD

  Ljubljansko geografsko drutvo je stanovsko zdrue

 • SDS

  Statisti?no drutvo Slovenije vzpodbuja strokovne

 • DITP

  Drutvo inenirjev in tehnikov papirnitva: Drutv

 • DNSOS

  Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Sloveni

 • MIDEM

  Strokovno drutvo za mikroelektroniko, elektronske

 • SDBR

  Slovensko drutvo za biologijo rastlin je drutvo

 • ISIT

  Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi

 • PGD Rakek

  Prostovoljno gasilsko drutvo Rakek: Poari, gaen

 • ZLS

  Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije

 • LD Trojane-Obolt

  Lovska druina Trojane - Obolt: Lovi?e meri skup

next
prev

Inenirska drutva

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ED Nova Gorica

News image

Elektrotehniko drutvo Nova Gorica je drutvo, ki deluje na podro?ju elektrotehnike. Ime drutva in Logoti...

Preberi ve?

DVS

News image

Drutvo vzdrevalcev Slovenije: Drutvo vzdrevalcev Slovenije je tista to?ka v dravi, kjer se sre?ujejo ljudje ...

Preberi ve?

DUTPG

News image

Drutvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske zdruuje u?itelje tehni?ne vzgoje na Gorenjskem. Ime drutva i...

Preberi ve?

ZJDS

News image

Zveza joga drutev Slovenije: Razisovanje na podro?ju zdravja ljudi Ime zveze in Logotip: Zveza j...

Preberi ve?

IPOP

News image

Intitut za politike prostora (IPoP) deluje kot nevladna organizacija in neodvisni raziskovalni zavod na podro?ju...

Preberi ve?

EZS

News image

Elektrotehnika zveza Slovenije: Elektrotehnika zveza Slovenije (EZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitn...

Preberi ve?

ZTK Nova Gorica

News image

Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica je zveza drutev in njihovih asociacij s podro?ja tehni?ne kulture. Ima sta...

Preberi ve?

DCAI

News image

Drutvo Claustra Alpium Iuliarum je drutvo, ki deluje na podro?ju rimske dedi?ine. Ime drutva in Logotip...

Preberi ve?

DITT Maribor

News image

Drutvo inenirjev in tehnikov tekstilcev Maribor: Nevladna organizacija Ime drutva in Logotip: Drut...

Preberi ve?
 • SOS

  SOS-so?utna Slovenija: Civilno drubeno gibanje SO

 • Drutvo ivilcev

  Drutvo ivilskih in prehranskih strokovnih delavc

 • PGD

  Podravsko gozdarsko drutvo: Drutvo, ki deluje na

 • ISIT

  Intitut za sonaravne inovativne tehnologije skrbi

 • AOPA

  Aopa Slovenije predstavlja zdruenje lastnikov let

 • DE otanj

  Drutvo energetikov otanj: Podro?je dela energet

 • Zbornica VZD

  Zbornica varnosti in zdravlja pri delu: ?lanstvo v

 • SPD

  Slovensko prehransko drutvo: V programu aktivnost

 • DSIT Nova Gorica

  Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Nova Goric

 • DBPRSI

  Drutvo za boj proti rev?ini in socialni izklju?i

 • AK Breice

  Atletski kljub Breice:V Atletskem klubu Breice,

 • DSSK

  Svetovni slovenski kongres (SSK) je organizacija,

next
prev

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si